Даниил

добрий день! Скажіть будь-ласка, чи має право бюджетна установа надавати в оренду інші, ніж будівлі і споруди, необоротні активи (наприклад, комп\"ютерну техніку) небюджетній установі? Яким чином розрахувати розмір орендноїплати? Завчасно вдячний за відповідь!

Добрый день, Даниил!

Если в уставе Вашей организации сдача внеоборотных активов прописана как вид осуществляемой Вашей организацией деятельности, то, разумеется, Вы имеете на это полное право. Размер арендной платы устанавливается по договоренности сторон, по обыкновению – это среднерыночный размер арендной платы, установленный для коммерческих организаций.

Добрий день, Данило!

Якщо в статуті Вашої організації здача необоротних активів прописана як вид здійснюваної Ваше організацією діяльності, то, зрозуміло, Ви маєте на це повне право. Розмір орендної плати встановлюється за домовленістю сторін, зазвичай - це середньоринковий розмір орендної плати, встановлений для комерційних організацій.

С уважением,
Лариса Александровна